Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie

Uczestnik mobilności w ramach Programu Erasmus+ musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnikom zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego. 

Uczestnicy korzystający z wyjazdu w ramach Programu, wykonujący usługi w Uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i wymaganiami wprowadzonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce pracownicy wyjeżdżajacy w Ramach Programu Erasmus+ zobowiązani są do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia OC obejmującego ewentualne szkody wyrządzone podczas podróży lub pobytu za granicą. Polisa musi obejmować daty podróży oraz całego pobytu w instytucji goszczącej. 

Kopia polisy musi zostać przedłozona w Dziale Współpracy Miedzynarodowej wraz z pozostałymi dokumentami (Mobility Agreement, umowa finansowa, wniosek wyjazdowy) na min. 14 dni przed wyjazdem.  

 

REJESTRACJA WYJAZDU W SYSTEMIE ODYSEUSZ

Uczestnik Programu Erasmus+ zobowiązany jest do zarejestrowania wyjazdu zagranicznego w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ODYSEUSZ

Przygotowany przez polskie MSZ serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym miejscu na świecie, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację pomocy. Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrowac pojedynczą, krótka podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce i etapy pobytu.

 

Przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z Informacjami dla podróżujących publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.