Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy do krajów programu

Wyjazdy do krajów programu

Nowy konkurs na wyjazdy pracowników do krajów programu w ramach Akcji KA 103 zostanie ogłoszony na początku roku 2022. Wszystkie osoby już zakwalifikowane do udziału w Programie i wyjazdu do uczleni partnerskich mogą realizować wyjazdy. 

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19.