Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

z pakietem informacyjnym MSZ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ z pakietem informacyjnym MSZ

Uczestnik mobilności w ramach Programu Erasmus+ musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnikom zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach stosunku pracy podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego. Uczestnicy korzystający z wyjazdu w ramach Programu, wykonujący usługi w Uczelni na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązani są do posiadania na czas pobytu i podróży indywidualnego ubezpieczenia obejmującego min. podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Uczestnik Programu Erasmus+ zobowiązany jest do zarejestrowania wyjazdu zagranicznego w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ODYSEUSZ

Przygotowany przez polskie MSZ serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym miejscu na świcie, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację pomocy. Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrowac pojedynczą, krótka podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce i etapy pobytu.

Prosimy o śledzenie bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z Informacjami dla podróżujących publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.