Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

z pakietem informacyjnym MSZ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERASMUS + z pakietem informacyjnym MSZ

Uprzejmie informujemy, że każdy pracownik wyjeżdżający na wyjazdy w celach szkoleniowych lub dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ jest ubezpieczony przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie złożonego w Dziale Współpracy Międzynarodowej wnisoku wyjazdowego.

Warunki ubezpieczenia

 

ODYSEUSZ

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Programu Erasmsu+ przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do zarejestrowania podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych  ODYSEUSZ

Darmowa rejestracja, która trwa kilka minut, możne w niebezpiecznej sytuacji uratować życie. Przygotowany przez polskie MSZ serwis pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym miejscu na świcie, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację pomocy.

Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrowac pojedynczą, krótka podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce lu etapy pobytu.

Wyjazdy zagraniczne po 1 października 2020

Wyjazdy zagraniczne po 1 października 2020 r.

Informacje dla podróżujących

Dodatkowym instrumentem są Informacje dla podróżującychSą to komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) zawierające rekomendację dla osób podróżujących.