Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie wyjazdów pracowników:

dr inż. Izabela Zawiska 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blended Intensive Programmes

Blended Intensive Programmes (BIP) to krótkie mieszane programy intensywne, które wykorzystują innowacyjne sposoby uczenia się, nauczania i szkolenia studentów oraz pracowników. Program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi już kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i zawierać komponent wirtualny oraz komponent mobilności fizycznej. Czas trwania komponentu fizycznego wynosi od 5 do 30 dni, nie ma ograniczeń co do czasu trwania komponentu wirtualnego. 

Pracownicy UJ chcący wziąć udział w BIP organizowanym przez instytucję zagraniczną przesyłają na adres izabela.zawiska@uj.edu.pl informacje na temat program BIPu zawierający min:  

  • Numer BIP 
  • Plan programu obejmujący zarówno mobilność wirtualną jak i fizyczną;  
  • Okres trwania programu;  
  • Informacje na temat instytucji koordynującej oraz instytucji biorących udział w BIP;  
  • Uczestników biorących udział w mobilnościach ze strony UJ;  
  • Zakres działań. 

Wyjazdy pracowników w ramach BIP mogą być realizowane na podstawie już istniejących  umów międzyinstytucjonalnych podpisanychpomiędzy jednostkami biorącymi udział w tej fromie aktywności.

Jeśli jednostki zaangażowane we współpracę nie mają podpisanej umowy, to konieczne jest jej podpisanie przezd rozpoczęciem realziacji mobilności. Umowy podpisywane są zgodnie z zasadami podpisywania porozumień w ramach Programu Erasmus+. 

Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według stawek dofinansowania dla kraju do którego realizowany jest wyjazd. Zasady obliczania dofinansowania i jego wypłaty sa analogiczne jak przy wyjazdach w celach dydaktycznych / szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+.

Dokumenty do pobrania: