Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w sprawie podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus+ a Brexit

Program Erasmus+ a Brexit

Uprzejmie informujemy, że wszystkie mobilności pracowników i studentów w ramach Programu Erasmus+ KA 103, które odbywają się w ramach Perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, dotyczące przyjazdów i wyjazdów do Wielkiej Brytanii, odbywają się na tych samych zasadach co przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dotyczy to również konkursów na wyjazdy z roku 2019 oraz 2020. W zależności od przewidzianego okresu trwania umowy oraz od długości trwania projektu w konkretnej uczelni w Wielkiej Brytanii, wymiany w ramach Programu z uczelniami w UK mogą odbywać się do końca września 2022 r.

Link do źródłowych informacji: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit

Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się nie brać udziału w finansowaniu Programu Erasmus na lata 2021-2027. Podjął decyzję o ustanowieniu własnego programu mobilnościowego im. Turinga, gdzie przewidziany budżet 100 mln funtów ma zapewnić sfinansowanie wymiany akademickiej, stażów i praktyk zawodowych dla około 35 tysięcy brytyjskich studentów i uczniów. Program ma ruszyć już w tym roku. 

Podróżując do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze możliwość konieczności spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących wjazdu i przebywania na terytorium UK. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do UK na dłużej niż 6 miesięcy w celu odbycia studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu będą potrzebować wizy. Zalecamy, aby wszyscy uczestnicy, bez względu na długość trwania wyjazdu sprawdzili, czy obowiązuje ich wiza klikając ten link. Przy ubieganiu się o wizę może być konieczna dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną.