Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy w roku akademickim 2020/2021

Wyjazdy w roku akademickim 2020/2021

Wyjazdy zagraniczne pracowników w ramach Programu Erasmus+ mogą być realziowane od 1 października 2020 na zasadach wskazanych w Zarządzeniu nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku. 

Na decyzję o wyjeździe powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, w szczególności:

 

 

Każda osoba wyjeżdżająca w ramach Programu Erasmus+ na 14 dni przed wyjazdem składa w DWM wymagane dokumenty wskazane TU oraz podpisane Oświadczenie o zgodzie na wyjazd zagraniczny/odbycie podróży służbowej.